-

Från slott till koja

Torpvandring på kungsgården. Hur det var Då och hur det är Nu.