Lummiga lövskogar och stolt tallskog

Skog & Mark

Från Ottenbys lummiga lundmiljöer i söder via Mittlandsskogen med rika fynd från järnålder till den sandiga Trollskogen med krumma och vindpinade tallar. Ölands marker har brukats av människan och hennes djur i flera tusen år.  Följ med på vandring över frodiga ängar, hagar och våtmarker. Upptäck ett mycket rikt och varierat växt- och djurliv både i skogen och på de öppna markerna. Följ de historiska spåren och fägatorna till fornborgar och övervuxna boplatser.

NORRA ÖLAND

med Aili Käärik
Specialturer till häst
Stigfinnare i skogslandskapet 

med Annica Hedman
Vandring i Ölands Stenrike

BORGHOLM

med Christina Erlandsson

MITTLANDSSKOGEN
med Caroline Kindblom Landtmanson

Fårsafari
Salamanderspaning i pannlampans sken
Skogsbad

med Ann-Charlotte Magnusson

med Jag-Eric Larsson