Spåren i landskapet berättar

Aili Käärik

Mitt hjärta finns i det gamla skogs- och kulturlandskapet på norra Öland, som det utvecklats från järnåldern till nutid. Jag är utbildad bio-geovetare, landskapsekolog och skogsvetare med senare intresse för arkeologi – särskilt järnålderns liv och kultur (mytologi).  Jag är också utbildad natur- och kulturguide, naturvägledare och har länge arbetat med naturskydd. Har även varit informatör och guide för Ekopark Böda och Skäftekärrs Järnåldersby.
Varje guidning är unik och anpassas efter önskemål.

Aili Käärik turer

-

Stigfinnare i skogslandskapet

Upplev den mäktiga skogslandskapet till cykel,
längst historiska stigar i Bödas omgivningar.

Läs mer
-

Specialturer till häst

Utforska norra Ölands natur, stigar och leder från hästryggen.
Kom med egen häst.

Läs mer