GUIDEUTBILDNING 2023.- 2024

KURSPLAN

 

KURSPLAN

Under hösten 2023 och våren 2024 ges en utbildning för Dig som aktivt vill verka som Ölandsguide.

Kursen syftar till att ge blivande Ölandsguider en bred bas gällande kunskaper om öländsk natur, kultur, historia samt att ge pedagogiska redskap för att engagerat och kunnigt bemöta besökare.

Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar, seminarier och exkursioner. Kursen avslutas med examination och möjlighet till att bli aktiv medlem/guide i föreningen Ölandsguiderna.

Kurstillfällena är obligatoriska.

Exempel på innehåll i kursen.

 

  • Överblick över Ölands olika naturtyper och naturområden i form av film och föreläsningar.

  • Fördjupning i olika kunskapsområden gällande natur, kultur och historia

  • Guideteknik och bemötande av grupper

  • Erfarenhetsutbyte

 

Till utbildningen har knutits lärare och specialister inom det öländska landskapet.

 

Utbildningen kommer att gå under 7 kvällstillfällen och 3 lördagar under perioden november 2023 till maj 2024.

Plats: Färjestaden.

 

Antalet deltagare begränsas till 25. Avgift för deltagande är 1500 kr.

 

Din ansökan skickar Du senast 1 november 2023 till:

 

garhammar@gmail.com                                      akerstedt.eva@gmail.com

 

I ansökan ska Du ange namn, adress och telefonnummer. Vi vill också att du berättar något om Dig själv och varför Du vill gå kursen. Ditt intresse och engagemang för att lära om Öland och för att gå vidare med dina kunskaper är en viktig faktor för att bli antagen till kursen.

Frågor om kursen besvaras av:

Eva Åkerstedt, tfn 070 – 356 56 17

Ann-Charlotte Garhammar tfn 070 – 753 78 90