GUIDEUTBILDNING 2023-2024

Guideutbildning

Under hösten 2023 och våren 2024 planerar vi att genomföra en guideutbildning. Kursplanering ser ni här nedan.
Något eller några av datumen kan komma att ändras.

Se också kursplan.

UTBILDNING AV ÖLANDSGUIDER
Kursen riktar sig till Dig som vill guida på Öland.
Kursen ges vid 7 kvällstillfällen under november 2023 och vår 2024.
2 exkursionsdagar tillkommer under våren samt en examinationsdag.
Skriftlig anmälan med presentation och avsikt med guideutbildningen
senast 1 november 2023.

Anmälan skickas till garhammar@gmail.com eller akerstedt.eva@gmail.com
Kostnad: 1500kr. Plats Färjestaden. Begränsat antal platser.

_____________________________________________________________________

KURSPLANERING GUIDEUTBILDNING 2023-2024
Lärare: Eva Åkerstedt och Ann-Charlotte Garhammar
Start: 18.00, onsdagar 3 – 4 timmar
Lokal: Träffpunkten i Färjestaden/ alt Trossen i Färjestaden
Egen fika medtages förutom första och sista gången.

Krav på att ha genomgått  HLR-kurs digitalt vid självvalt tillfälle. Certifikatet
ska uppvisas.   (https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/kurser-i-forsta-hjalpen)

 

Kurstillfälle 1.   22 nov kl 18.00
Intro till kurs/ kursprogram/presentation/info om projektarbete och examination
Ölands mosaik, Öland som destination
Inbjudna: Ölands turismorganistion

Kurstillfälle 2.  29 nov kl 18.00
Öland i grunden
Inbjuden: Geolog Jan Mikaelsson

2024
Kurstillfälle 3.   31/1 kl 18.00
Alvaret, Världsarvet och jordbruket
Inbjudna: Världsarvssamordnare Emma Rydnér och LRF-ordförande Sydost Roger Gustafsson

Kurstillfälle 4.   15/2 kl 18.00  OBS TORSDAG
Arkeologi, borgar, historia
Inbjuden: Arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay
Staden Borgholms historia
Inbjuden: Borgholmsguide Christina Erlandsson

Kurstillfälle 5.  28/2 kl 18.00
Guidekunskap
Vad vi bör veta:
Inbjudna: Ölands Försäkringsbolag, Länsstyrelsen

Val av projektarbetet meddelas.

Kurstillfälle 6.  10/4 kl 18.00
Ca 5 min presentation /sammanfattning av projektarbetet (filmas +
utvärdering från varandra + läraromdöme)

Kurstillfälle 7 o 8.   13/4 och 20/4 – lördagar
Exkursioner; mikrofonteknik
Buss syd + buss nord
Grupper tar hand om dagen.

Kurstillfälle 9.  24/4 kl 18.00
Avslut – feedback från kursdeltagare och lärare på filmer och arbeten,
utvärdering av kursen, seminarium – examination

Schema och allmän information läggs här på ölandsguidernas webbsida.
En FB-grupp skapas för deltagarna.
Där läggs gruppens information och länkar ut. Där kommer filmer och
projektarbeten finnas tillgängliga.