Fossil- och Stenmuseum

Gösta Toreld

SKÄFTEKÄRR FOSSIL-OCH STENMUSEUM

Amatörgeolog

Vid Skäftekärr på norra Öland finns möjligheten att besöka ett unikt och familjevänligt litet Fossil- och Stenmuseum som passar en populärveten-
skapligt intresserad publik, 5-105 år!

Museét bygger på min privata samling, som är skapad under 40 år. I utställ-
ningen finns miljoner år gamla öländska och utländska fossil samt
kristaller, stenar och udda föremål från ca 25 länder, en inspirerande och översiktlig inblick om Ölands 500 miljoner år gamla urtidshistoria.
Livets spännande utveckling från ”urtid till istid” har fascinerat mig under många år. Att kunna sprida denna kunskap till en yngre, vetgirig generation på ett lättfattligt och intressant sätt, mina 80+ år till trots, är en utmaning men också en stor glädje.
Läs gärna besökarnas omdömen på
Facebook!

Välkomna!
Gösta Toreld

Hemsida:   www.fossiloland.se
Tel: 070-685 45 98
E-post: gostatoreld@gmail.com

gostatoreld@gmail.com 070-6854598

Gösta Toreld turer

-

Fossil- och Stenmuseum

Följ med på en spännande tidsresa – från urtid till istid!

Läs mer