Vad döljer sig under det grönskande lövtaket i Mittlandet? Om kulturlandskapet Öland.

Caroline Kindblom Landtmanson

Caroline är utbildad biolog,  natur- och kulturguide, naturvägledare och certifierad skogsbadsguide och naturguide. Specialintresse är kulturlandskapet och det öländska Mittlandet med inriktning mot Wellbeingturism och Slow Travel.

Caroline bor på  Mittlandsgården med maken Magnus. Tillsammans med fåren och bina förvaltar och producerar de biologisk mångfald, kulturarv och vackra landskap i det öländska Mittlandet.

Caroline har 15 års erfarenhet som guide, gedigen kunskap om naturen och landskapet och presenterar det på ett lättsamt och trevligt sätt. En vandring tillsammans med Caroline ger många aha-upplevelser och minnen att ta med hem. Varje guidning är unik och anpassas till deltagarna, oavsett ålder, intressen och förkunskaper. 

Caroline har HLR-utbildning.

caroline@mittlandsgarden.se 0737088632

Caroline Kindblom Landtmanson turer